lessphp fatal error: load error: failed to find /home2/gimelbg/public_html/wp-content/themes/theme44912/bootstrap/less/bootstrap.lesslessphp fatal error: load error: failed to find /home2/gimelbg/public_html/wp-content/themes/theme44912/style.less Вашите въпроси | Гимел

Вашите въпроси

Какво е биологичното земеделие?
Биологичното земеделие е ориентирано към опазване и съхраняване на природните ресурси и осигуряване на здравословен и природо-съобразен начин на живот. Основна цел на биологичното земеделие е производството на висококачествени биологични продукти, задоволяване на нарастващото им търсене на международния и вътрешен пазар, и осигуряване на суровина за производството на пълноценни и качествени храни. Производството на биологични продукти се различава от традиционното селскостопанско земеделие. То изисква устойчиво оптимизиране на биологичните процеси, така че биоравновесието в органичните системи да се поддържа трайно и стабилно. Контролът при биологичното земеделие се извършва не само върху крайния продукт, но и върху метода на неговото отглеждане. Всички производители и преработватели на органични продукти са обект на контрол от независими сертифициращи органи, следящи за спазването на законовите разпоредби за органично земеделие.

Каква е разликата между био и конвенционални зеленчуци?

Зеленчуците произведени по биологичен път се различават от конвенционалните по това, че: при производството им не се използват изкуствени торове и препарати; те са значително по-здравословни; не съдържат изкуствени оцветители и подобрители на вкуса; не се произвеждат на принципа на генно-модифицираното производство; предпазват околната среда; биологичните производители са под стриктен контрол.

Каква е разликата между био и екологични продукти?

Биопродуктите се отглеждат с целенасочени методи, без използването на изкуствени торове, химикали и пестициди. Контролът при биологичното земеделие се извършва не само върху крайния продукт, но и върху метода на неговото отглеждане, от подготовката за производство до реализацията на готовата продукция. За да бъде един продукт биологичен, той трябва да притежава актуален сертификат. Последният се получава след период от 3 до 4 години, т.нар. период на конверсия, в който се прилагат методите на биологично земеделие. Екопродуктите са отгеждани в екологично чисти райони и за разлика от биопродуктите не притежават сертификат за тяхното производство. В по-голямата си част те са диворастящи видове, които не са произведени целенасочено.

Защо плащаме по-висока цена за биопродуктите?

Производството на биопродукти е с по-висока себестойност. Използват се биопрепарати, торове и агенти, чиято цена е значително по-висока, използва се повече ръчен труд и специфични техники, които повишават себестойността на продукта. Добивите в биологичното земеделие са по-ниски.