lessphp fatal error: load error: failed to find /home2/gimelbg/public_html/wp-content/themes/theme44912/bootstrap/less/bootstrap.lesslessphp fatal error: load error: failed to find /home2/gimelbg/public_html/wp-content/themes/theme44912/style.less Общи условия | Гимел

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Моля, прочетете изброените по-долу общи условия за участие в Клуб Гимел Органик. Ако сте съгласни с тях, попълнете и подпишете формуляра.

ГИМЕЛ АД е със седалище гр. София, кв. Враждебна, ул.”2-ра” № 26 А.

І. ИЗДАВАНЕ на Клубна карта Гимел Органик

1. Клубната карта Гимел Органик се издава от и е собственост на ГИМЕЛ АД.

2. Клубната карта Гимел Органик се издава на физически лица, навършили пълнолетие.

3. Клубната карта Гимел Органик е лична и не се предоставя за използване от други лица.

4. Клубната карта Гимел Органик се получава от представителните магазини на Гимел Органик – Здравословна Зона, след попълване и предаване на формуляр.

5. Издаването на Клубна карта Гимел Органик е безплатно.

6. Клубната карта Гимел Органик се издава за неопределено време.

7. В случай на загубване, кражба или неволно унищожение на Клубната карта Гимел Органик, може да бъде преиздадена срещу сумата от 5 лв.

8. С преиздаването на Клубна карта Гимел Органик генерираните точки и преференции, които са били натрупани по старата такава, се прехвърлят на преиздадената карта.

ІІ. ИЗПОЛЗВАНЕ на Клубна карта Гимел Органик

9. Използването на Клубна карта Гимел Органик е възможно във всички представителни магазини на Гимел Органик – Здравословна Зона.

10. Притежателят на Клубна карта Гимел Органик, за да може да използва привилегиите, трябва да предостави личната си Клубна карта Гимел Органик на касиера.

11. Използването на Клубна карта Гимел Органик генерира точки. Всяка покупка от 1 лев носи 1 точка.

12. При достигане на 400 точки на личната Клубна карта Гимел Органик, притежателят й получава ваучер за 10% отстъпка.

13. Ваучерът може да се използва еднократно при следваща покупка в срок от 3 месеца от датата на получаване на ваучера.

14. Покупката, при която се използва ваучера, не генерира точки по личната Клубна карта Гимел Органик.

15. Натрупаните точки по личната Клубна карта Гимел Органик, както и правото на отстъпка, не могат да се заменят срещу парична сума.

16. Клубната карта Гимел Органик не е кредитна или дебитна, и не е платежно средство.

17. Клубната карта Гимел Органик носи специални преференции на притежателя й и в различни обекти на наши партньори, за които ще се получава информация в магазините Здравословна Зона, по електронен път (имейл) и в сайта www.gimel.bg.

ІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ на Клубна карта Гимел Органик

17. Фирма ГИМЕЛ АД по свое усмотрение може да прекрати без предупреждение или обяснение използването на Клубна карта Гимел Органик.

18. Клубна карта Гимел Органик ще бъде обявена за невалидна в случай, че повече от 12 месеца не е използвана в представителните магазини на Гимел Органик – Здравословна Зона. Натрупаните точки по вече обявена за невалидна Клубна карта, няма могат да се използват.

ІV. Други

19. Притежателят на Клубна карта Гимел Органик е длъжен да уведоми фирма ГИМЕЛ АД за всяка промяна на адрес, телефон или имейл, попълнени във формуляра. Това може да стане на място във всеки един от представителните магазини на Гимел Органик – Здравословна Зона. До информиране за настъпилите промени, се счита, че всичко е било навременно изпратено на старите контакти.

20. ГИМЕЛ АД може да променя по всяко време общите условия, без да е необходимо да уведомява притежателите на Клубна карта Гимел Органик.

21. ГИМЕЛ АД не носи отговорност, ако притежателят на Клубна карта Гимел Органик не се е запознал с промените в общите условия и привилегии.

22. Актуални общи условия могат да се видят на www.gimel.bg.

23. КЛИЕНТЪТ СЕ СЪГЛАСЯВА И ЩЕ СПАЗВА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ С ПОПЪЛВАНЕТО НА ФОРМУЛЯРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА КЛУБНА КАРТА ГИМЕЛ ОРГАНИК.

24. Приемайки общите условия, клиентът се съгласява всички доброволно предоставени лични данни да се съхраняват, обработват и използват от ГИМЕЛ АД за целите на комуникация и реклама. ГИМЕЛ АД е регистрирана в Комисията за защита на личните данни под №197116.