lessphp fatal error: load error: failed to find /home2/gimelbg/public_html/wp-content/themes/theme44912/bootstrap/less/bootstrap.lesslessphp fatal error: load error: failed to find /home2/gimelbg/public_html/wp-content/themes/theme44912/style.less Изявление за защита на личните данни | Гимел

Изявление за защита на личните данни

Изявлението за защита на личните данни е предназначено да защити идентификацията на нашите потребители. Можете да разглеждате страниците на сайта свободно, без да сте длъжни да попълвате регистрационните форми и да въвеждате каквито и да било лични данни. В случай, че решите да използвате някои от специализираните ни модули и услуги, необходимо е да публикувате желаните от нас лични данни, за да извършим услугата, която сте заявили, но личните Ви данни продължават да бъдат защитени. Подчертаваме, че събираме данни, които са необходими за извършване на желаната услуга, като в този процес използваме изключително онези данни, които сме получили директно от вас.

Осигуряване безопасност на данните

Приоритетна цел на сайта на Гимел АД е да гарантира на своите потребители разумно ниво на безопасност на личните данни. Това се отнася за всички персонални данни, посочени при онлайн регистрацията, както и всички останали, вписани по един или друг начин в сайта.

Сигурност на събраната информация

Гимел АД с голямо внимание се грижи личните данни на потребителите да бъдат максимално защитени от губене, промяна, неоторизирано публикуване или каквато и да било форма на злоупотреба. Попълването на анкети, абонамент за информационен бюлетин, онлайн регистрация за клубна карта GIMEL ORGANIC, онлайн кандидатстване за работа и др. са надзиравани и строго контролирани процеси.

Какво се случва с личните Ви данни?

При регистрация в сайта на Гимел АД (за издаване на нова клубна карта или за промяна на данни по съществуваща такава) от потребителите се изисква да предоставят лични данни като име, ЕГН, адрес, номер на лична карта, e-mail и пр. Те ще бъдат използвани единствено и само за целите на сайта и Клуб GIMEL ORGANIC, и няма да се предоставят под каквато и да била форма на трети страни.

Промяна или изтриване на личните данни

Данните, веднъж вписани от Вас в базата данни, могат да търпят промени, а в случай, че поискате това от нас, ние сме длъжни да ги изтрием. По всяко време заявеното желание за абонамент в сайта може да бъде прекратено чрез изпращане на потвърждение за отказ по e-mail.

Използване на събраната информация

Личните Ви данни използваме, за да Ви известяваме за новости в нашето предлагане, специални предложения, полезни информации, както и за да Ви дадем възможност винаги да сте информирани за това, как се развива нашия сайт. Няма да използваме данните за никакви цели, които не са публикувани в това Изявление. Гимел АД не продава, не заменя, не дава под наем и не отстъпва на трети лица Вашите лични данни.

Гимел АД, като собственик на сайта може да разкрива лични данни само в описаните от закона случаи, със съдебно решение, ако се появи нужда от защита правата на собственост върху сайта или нужда от защита на личната сигурност на някой от потребителите или на обществеността.

Изменения на Изявлението

Изявлението за запазване на личните данни може да бъде променяно, но при всяка негова промяна се задължаваме да публикуваме и датата на тази промяна. Ако в съдържанието му се променят някои основни параметри, всички промени ще бъдат публикувани в сайта или ще Ви изпратим лично известие за това. Съветваме нашите потребители периодично да преглеждат това изявление, за да се информират за начините, по които са защитени личните им данни.

Приложимо право

За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

Контакт с нас

Ако имате някакви въпроси или коментари относно сайта на Гимел АД и работата с него, моля изпращайте своите писма на e-mail: office@gimel.bg

Гимел АД е регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Враждебна, ул. “2-ра” №26А, ЕИК 121117164, ДДС Номер: BG121117164.

ГИМЕЛ АД е регистрирана в Комисията за защита на личните данни под №197116.