lessphp fatal error: load error: failed to find /home2/gimelbg/public_html/wp-content/themes/theme44912/bootstrap/less/bootstrap.lesslessphp fatal error: load error: failed to find /home2/gimelbg/public_html/wp-content/themes/theme44912/style.less Общи условия за ползване | Гимел

Общи условия за ползване

Осъществявайки достъп до и използвайки уебсайта на Гимел АД, вие приемате, без ограничения и безусловно, тези Условия за ползване.

Съдържание на сайта

Съдържанието на уеб страниците на Гимел АД е със защитени авторски права. Всички права, дори и които не са изрично упоменати тук, са запазени. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на Гимел АД освен в случаите, когато това не противоречи на изложените тук условия. Вие имате право да разглеждате уеб страниците на Гимел АД на своя компютър, както и да отпечатвате извадки от тези страници само за Ваша лична употреба, а не за разпространяване, освен ако нямате писменото съгласие на Гимел АД за това. Някои индивидуални документи в нашите уеб страници могат да бъдат предмет на допълнителни условия, посочени в съответните документи. Позволено е използването на този сайт и на съдържанието в него за лични, нетърговски цели. Разрешава се огласяването на съобщенията за пресата и на други документи, класифицирани като публични, в средствата за масова информация, ако е цитиран източникът.

Точност и истинност на информацията

Този сайт и неговото съдържание се публикува за Ваше удобство. Гимел АД не гарантира, че уеб страниците не съдържат грешки и че достъпът до тях е непрекъсваем. Гимел АД си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време. Гимел АД се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация в страниците си, но следва да предупредим всички посетители и потребители на сайта, че грешки и пропуски, както и закъснения в обновяването на данните могат да се появят в сайта и за тях Гимел АД не носи отговорност.

Гаранции

Никакви гаранции от какъвто и да е вид, преки или косвени, включващи, но не ограничени до гаранции за правата или тяхната ненарушимост, както и косвени гаранции за комерсиалност или пригодност за определена цел, не се дава във връзка с достъпността, акуратността, надеждността или съдържанието на тези страници. Гимел АД не е отговорно за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети или загуби или за прекъсване на деловата дейност, причинени от употребата на тази услуга, дори ако Гимел АД е било предупредено за вероятността за такива вреди. В някои законодателства изключването на определени гаранции или ограниченията на отговорността не са разрешени, така че изложените по-горе ограничения и изключения може да не се отнасят до вас. Отговорността на Гимел АД в такъв случай следва да бъде ограничена до максимално позволеното от закона.

Лична и некомерсиална употреба на информацията

Сайтът на Гимел АД е предназначен изключително за лична некомерсиална употреба. Не са позволени никакви промени, размножаване, дистрибуция, директен пренос, показване, представяне, репродукция, публикуване, упълномощаване или продаване на информация, собственост на Гимел АД и този уеб сайт.

Защита на авторските права

Гимел АД е изключителен собственик на идеята и осъществяването на сайта, и всички приложения и модули на сайта www.gimel.bg са собственост на Гимел АД. Автор на всички публикации и материали в сайта е Гимел АД. Ако забележите нарушение на авторски права в нашия сайт, молим да ни уведомите своевременно на e-mail: office@gimel.bg, за да изтеглим съответната публикация от сайта си, ако не успеем да постигнем договореност с автора или собственика й.

Всички текстове или части от текст, както и изображения в този сайт са притежание на Гимел АД и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Авторските права върху всички публикации на страниците на www.gimel.bg притежава Гимел АД. Потребителят и посетителят не може да копира и използва информация от сайта за комерсиални цели без знанието и писменото разрешение на Гимел АД. Всички права са запазени.

При използването на материали от интернет страниците на www.gimel.bg, медии и партньори се задължават изцяло да се придържат към тук утвърдените ограничения и условия, ако с договор не е уговорено друго. Копирането на текст или графика от този сайт ще бъде преследвано с пълната сила на закона!

Линкове към други уеб страници и сайтове

С цел да улесни достъпа Ви Гимел АД може да изгради връзки към сайтове в Интернет, които са притежание или се управляват от трети страни.

Уеб страниците на www.gimel.bg могат да съдържат банери (рекламни изображения) или текстови линкове към външни уеб страници, за които отговарят други лица (рекламодатели, спонсори, партньори). Макар, че управляваме местата, които предоставяме, ние не поемаме отговорност за информацията, която се публикува и показва в техните страници.

Линковете от нашия сайт към подобни интернет страници представляват само препоръка и потенциален източник на допълнителна информация. Тъй като Гимел АД няма никакво влияние над тяхната политика за публикуване на материали, с това споразумение се освобождаваме от всяка отговорност за тяхното съдържание, както и за истинността и точността на информацията, публикувана в тях.

В допълнение, тези сайтове, периодично могат да променят и добавят своя информация, в зависимост от възприетата от тях маркетингова политика. Препоръчваме Ви да им обърнете внимание преди да решите да предоставяте лична информация по какъвто и да е повод и под каквато и да е форма.

Забранена и непозволена употреба

При ползването на този сайт се задължавате да не използвате данните и информацията, снимковия материал, както и който и да е от останалите материали, собственост на Гимел АД или неговите партньори за забранени от закона или несъвместими с тези условия действия и цели.

Изпращайки материали до нашите сървъри чрез e-mail или през уеб страницата на Гимел АД, Вие приемате следните условия:

а) Материалите не трябва да съдържат нищо, което е извън рамките на закона или по някакъв начин е неподходящо за публикуване;

б) Вие трябва да използвате всички подходящи средства, за да откриете и отстраните вирусите, както и всякакви вредни или деструктивни характеристики от този тип, преди да изпратите материалите;

в) Вие приемате условието да не предприемате действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили, и да ни освободите от отговорност, ако трета страна предприеме действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили. Гимел АД не преглежда съдържанието на материали, предоставени от потребители на нейния сайт, и не носи отговорност за такова съдържание. Гимел АД може по всяко време, по свое усмотрение да премахне всеки материал, изпратен от потребители.

Търговска марка Gimel е световна търговска марка, както и Gimel Organic е световно регистрино изображение, регистрирани от Гимел АД. Споменатите в този сайт имена на продукти или компании могат да са търговски марки или търговски имена на съответните им собственици. Вашият достъп до този сайт не трябва да бъде тълкуван като произтичащо от това по подразбиране, от юридически акт или по друг начин предоставяне на лиценз или право за ползване на която и да е марка, без предварителното писмено съгласие на Гимел АД или на третата страна собственик.

Промяна на правилата и условията за ползване на сайта

Гимел АД си запазва правото да модифицира тези правила по всяко време без предварително известяване. Желателно е периодично да проверявате тази страница за извършени корекции и допълнения. Направените промени влизат в сила, в момента на публикуването им в сайта. Това споразумение между Гимел АД и посетителите на сайта се прилага, докато една от страните не го прекрати. Вие можете да го прекратите преставайки да използвате и достъпвате уеб сайта на Гимел АД и унищожавайки материалите, които сте “свалили”, принтирали или по какъвто и да е начин запазили от нея. Потребители, които нарушават правилата и условията за ползване на сайта първо ще бъдат предупредени и в случай, че продължат съзнателно да не ги спазват ще бъдат предприети други мерки за прекратяване на достъпа и използването на сайта и услугите, които той предлага.

Вашето съгласие с правилата и условията за ползване на сайта

Посещавайки вече уеб страниците на Гимел АД, ние приемаме, че сте съгласни с нашите правила и условия за ползване на сайта. Ако не сте съгласни с тях, моля не използвайте този сайт и предоставените в него услуги и модули. Ние сме създали тези правила и ръководни принципи единствено с цел да Ви защитаваме и да Ви осигурим безопасни, приятни и полезни минути, посещавайки корпоративният ни уеб сайт.

Приложимо право

За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

Контакт с нас

Ако имате някакви въпроси или коментари относно сайта на Гимел АД и работата с него, моля изпращайте своите писма на e-mail: office@gimel.bg

Гимел АД е регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Враждебна, ул. “2-ра” №26А, ЕИК 121117164, ДДС Номер: BG121117164.